Các khoá học

Danh mục

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO IELTS

Các khóa học IELTS – The Forum Center là trung tâm giảng dạy IELTS hàng đầu, với các phương pháp được biên soạn từ giảng viên 8.5 IELTS. Các học sinh tham gia sẽ được tham gia tới 40+ buổi học tự do mỗi tuần, và cam kết 100% đầu ra.

TÊN LỚP

THỜI GIAN

 

FOUNDATION (band 1 – 3.0)

2.5 tháng

IFS – STARTER (band 3.0 -3.5)

2.5 tháng

IFS – INTERMEDIATE (band 3.5 -4.0)

2.5 tháng

IFS – ADVANCE (band 4.0 – 4.5)

2.5 tháng

IELTS LEVEL 1(band 4.5 – 5.0)

2.5 tháng

IELTS LEVEL 2 (band 5.0 – 5.5)

2.5 tháng

IELTS LEVEL 3 (band 5.5 – 6.0)

2.5 tháng

IELTS LEVEL 1 PLUS (band 6.0 – 6.5)

03 tháng

IELTS LEVEL 2 PLUS (band 6.5 – 7.0)

03 tháng

IELTS LEVEL 3 PLUS (band 7.0 – 7.5)

3.5 tháng

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO KID (9 – 13 TUỔI)

 Khóa học SAT – The Forum sở hữu giáo trình được tổng hợp từ các nguồn chính thức như Princeton Review, KHAN Academy, hoặc Barron’s. Ngoài ra, giáo viên giảng dạy phần Reading/Writing Languagesở hữu điểm super-scored 1590, trong khi đó giáo viên hướng dẫn phần Toán từng đạt giải 3 quốc gia môn Toán và sở hữu 800/800 SAT II Math. 

TÊN LỚP

SỐ BUỔI

THỜI GIAN

BEGINER 1 (Think A1)

20++ buổi

2.5 tháng

BEGINER 2 (Think A1)

20++ buổi

2.5 tháng

INTER 1 (Think A2)

20++ buổi

2.5 tháng

INTER 2 (Think A2)

20++ buổi

2.5 tháng

UPPER INTER 1 (Think B1)

24++ buổi

03 tháng

UPPER INTER 2 (Think B1)

24++ buổi

03 tháng

ADVANCED 1 (Think B1 +)

24++ buổi

03 tháng

ADVANCED 2 (Think B1+)

24++ buổi

03 tháng

UPPER ADVANCED 1 (THINK B2)

56++ buổi

07 tháng

UPPER ADVANCED 2 (THINK C1)

56++ buổi

07 tháng

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO SAT – COURSE STRUCTURE

Tiếng Anh thanh thiếu niên – The Forum định hướng cho các học sinh cấp 1 và 2 đi theo hướng IELTS từ rất sớm, bằng bài giảng xoay quanh các chủ đề ngữ pháp từ cơ bản tới nâng cao, nhưng có thêm các yếu tố xã hội để có thể tiếp nối luyện IELTS sau này.

TÊN LỚP

THỜI GIAN

Đầu ra

SAT LEVEL 1 (950-1.200)

4 Tháng

1.200+

SAT LEVEL 2 (1.200-1350)

4 Tháng

1.350+

SAT LEVEL 3 (1.350-1400)

4 Tháng

1.400+