CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Chính sách bảo hành

Theforumcenter.com cam kết 100% đầu ra cho học viên, nếu học viên không đạt cam kết trong trường hợp đã tuân thủ đủ các nội quy học tập như trong hợp đồng cam kết giữa theforumcenter.com và học viên thì học viên sẽ được theforumcenter.com tổ chức đào tạo tiếp cho đến khi đạt cam kêt.

2. Chính sách hủy gói dịch vụ

Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy gói dịch vụ đã thanh toán với điều kiện dưới đây:           
– Nếu quý khách hủy gói dịch vụ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thanh toán và khóa học chưa được diễn ra, thì Theforumcenter.com sẽ hoàn trả 100% tiền cho những quý khách đã thanh toán sau khi trừ phí chuyển khoản (nếu có).          
– Nếu quý khách hủy gói dịch vụ đã thanh toán vượt quá thời hạn trên, hoặc khóa học đã được diễn ra, thì Theforumcenter.com sẽ KHÔNG chấp nhận yêu cầu hủy này.           
Để biết tình trạng hiện tại của khóa học, quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0254 247 0979.