IELTS Speaking

talk about your favourite food
Talk About Your Favorite Food – Bài mẫu Speaking Part 2 chủ đề Món Ăn

Talk About Your Favorite Food (Món ăn yêu thích)  là một trong những chủ đề thường xuất hiện nhất trong IELTS Speaking. Topic này còn được hỏi dưới các dạng câu khác như: Describe your favorite food, What is your favorite food, Describe a special meal you have had hay Tell about the food you […]

bài mẫu Talk About Your Family
Talk About Your Family – Bài mẫu Speaking IELTS chủ đề Gia Đình

Talk About Your Family – Describe your Family là một trong những topic không những xuất hiện nhiều lần trong bài thi Speaking IELTS mà còn là một chủ đề thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp thường ngày. Trong bài viết hôm nay, cùng điểm ngay các ý tưởng đắt giá, từ vựng hay […]

cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong mọi tình huống ấn tượng

Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh sao cho ấn tượng và thu hút là kỹ năng mà bất cứ ai cũng nên thành thục, đặc biệt là trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. Đặc biệt trong các tình huống như phỏng vấn làm việc tại công ty nước ngoài, gặp […]

/*)">*/