Tại sao The Forum là giải pháp luyện thi IELTS tối ưu?

Cam kết đầu ra

The Forum cam kết đầu ra khi học sinh tham gia đủ buổi học và hoàn thành bài tập về nhà.

Mô hình University lecture

The Forum sử dụng mô hình University Lecture. Ngoài những tiết học cố định, mỗi tuần đếu có 40+ buổi học tự do với nhiều chủ đề để học sinh tham gia.

Đội ngũ trình độ cao

Các giáo viên tại The Forum đều sở hữu IELTS 7.5+ hoặc các chứng chỉ sư phạm & chuyên môn cao trong giảng dạy IELTS.

Lịch học linh hoạt

Lịch học tại The Forum hoàn toán linh hoạt, được xếp theo thời gian mong muốn của học viên.

Hệ thống học và thi trực tuyến

The Forum còn sở hữu hệ thống Thi Thử IELTS Online, và hệ thống E-learning với hàng ngàn bài giảng ghi hình sẵn.
bg1.png

Các giai đoạn trong việc
luyện thi IELTS

Stage 1

0 - 3
(Initial First Steps for IELTS)

Xây dựng nền tảng ngữ pháp và từ vựng cho học sinh từ mức bắt đầu

Stage 2

0 - 3 3 - 4.5 (Initial IELTS)

Làm quen với format IELTS, tiếp tục mở rộng ngôn ngữ một các học thuật

Stage 3

0 - 3 3 - 4.5 (Initial IELTS)

Làm quen với format IELTS, tiếp tục mở rộng ngôn ngữ một các học thuật

Stage 4

0 - 3 3 - 4.5 (Initial IELTS)

Làm quen với format IELTS, tiếp tục mở rộng ngôn ngữ một các học thuật