The Forum được nhắc đến bởi đài BRT như là một điểm sáng trong giáo dục tiếng Anh trẻ em

Trẻ em:
Starters/Movers/Flyers
Thanh thiếu niên:
KET/PET

Điểm riêng biệt của The Forum

  • The Forum sử dụng hệ thống học trực tuyến hiện đại, đảm bảo tương tác hai chiều.
  • Chương trình học sử dụng giáo trình Oxford/Cambridge phù hợp với nhiều nhóm tuổi và đầu vào.

Đội ngũ giáo viên

  • Đội ngũ giáo viên bản xứ, chuyên môn cao, thấu hiểu tâm lý trẻ em.
  • Lịch học được xếp theo giờ rảnh của các bé.