Chọn loại bài thi IELTS mà bạn muốn

IELTS Academic (Học thuật)
Đây là hình thức thi IELTS chuyên dùng cho các mục đích về học thuật, bao gồm Đại Học, Sau Đại Học, hoặc tham gia các tổ chức chuyên môn ở khắp nơi trên toàn thế giới.
IELTS General Training (Tổng quát)
Đây là hình thức thi IELTS dùng cho mục đích định cư hoặc lao động trên toàn thế giới.