Chính sách vận chuyển

  • Chính sách vận chuyển

    Với tài khoản học online – phương thức giao hàng: theforumcenter.com sẽ bàn giao tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập lần đầu cho quý khách qua email và số điện thoại theo thông tin Quý khách đã đăng ký khi đặt hàng. Từ thứ 2 đến thứ 6: Bàn giao tài khoản […]

    Xem thêm