Thang điểm IELTS 2023 – Cách tính điểm IELTS Overall chuẩn nhất

Mỗi kỹ năng trong bài thi IELTS sẽ có cách tính điểm riêng, khác biệt hoàn toàn với những chứng chỉ ngoại ngữ khác. Nắm rõ thang điểm IELTS cũng như cách tính điểm Overall do hộ đồng thi đề ra là cực kỳ cần thiết, việc này bạn nắm rõ các tiêu chí chấm để chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt.

Trong bài viết dưới đây, The Forum sẽ chia sẻ tới bạn chi tiết cách tính điểm IELTS 4 kỹ năng mới nhất 2023.

Tổng quan về thang điểm IELTS

Bài thi IELTS tại Việt Nam kiểm tra 4 kỹ năng Reading, Listening, Writing, Speaking tương ứng với 4 phần thi.

 • Bài thi Reading (Đọc): Thời gian thi 60 phút với 40 câu hỏi.
 • Bài thi Listening (Nghe): Thời gian nghe ghi âm 30 phút và 10 phút điền câu trả lời vào phiếu.
 • Phần thi Writing (Viết): Hai bài thi viết diễn ra trong 60 phút.
 • Phần thi Speaking (Nói): Thời gian thi 10 phút đến 15 phút, tương ứng với 3 phần thi.

Thi thử IELTS Online: Đánh giá trình độ IELTS – Nhận ngay kết quả

Thang điểm  IELTS thấp nhất là 0.0 và cao nhất là 9.0., và không có đỗ hay trượt . Mỗi bậc điểm sẽ tương ứng với trình độ ngoại ngữ riêng biệt.

Tính điểm IELTS sẽ dựa vào điểm của của cả 4 phần thi, chỉ cần tính điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng Reading, Listening, Writing, Speaking.

thang điểm ielts overall

Dựa vào kết quả thi IELTS có thể đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của thí sinh.

Thang điểm IELTS Reading và Listening

Cách tính điểm IELTS Reading

Phần thi IELTS Reading có tổng cộng 40 câu hỏi, mỗi câu hỏi trả lời đúng thí sinh sẽ được một điểm. Số điểm cao nhất của Reading IELTS là 40 điểm và sẽ quy đổi sang thang điểm từ 0.0 đến 9.0.

Bài Reading được chia làm hai loại là General (trong kỳ thi IELTS tổng quát) và Academic (trong kỳ thi IELTS học thuật).

 • Reading General sẽ bao gồm các bài đọc liên quan đến chủ đề quen thuộc trong xã hội, được trích từ mẫu quảng cáo, tạp chí thời trang.
 • Reading Academic sẽ tập trung vào các chủ đề mang tính học thuật cao như khoa học, lịch sử, nghệ thuật.

Việc quy đổi điểm từ số câu trả lời đúng sang số điểm 0.0 đến 9.0 của hai phần thi General và Academic cũng có sự khác nhau. Đó là do cách phân hóa câu hỏi khó dễ trong hai đều không giống nhau nên thang điểm cũng sẽ chênh lệch.

Dưới đây là thang điểm IELTS Reading:

Số câu đúng

(Reading General)

Số câu đúng

(Reading Academic)

Điểm IELTS tương ứng
40 39 – 40 9.0
39 37 – 38 8.5
38 35 – 36 8.0
36 – 37 33 – 34 7.5
34 – 35 30 – 32 7.0
32 – 33 27 – 29 6.5
30 – 31 23 – 26 6.0
27 – 29 20 – 22 5.5
23 – 26 16 – 19 5.0
19 – 22 13 – 15 4.5
0 – 18 0 – 12 0.0 – 4.0

Band điểm IELTS Listening

Bài thi IELTS Listening bao gồm 4 Part, mỗi Part 10 câu hỏi, tổng cộng 40 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với 1 điểm, điểm cao nhất của bài thi IELTS Listening là 40 và cũng được quy đổi về thang từ 0.0 đến 9.0.

Dưới đây là bảng quy đổi điểm của phần thi Listening (áp dụng cho cả IELTS General và IELTS Academic).

Số câu đúng Điểm IELTS tương ứng
39 – 40 9.0
37 – 38 8.5
35 – 36 8.0
33 – 34 7.5
30 – 32 7.0
27 – 29 6.5
23 – 26 6.0
20 – 22 5.5
16 – 19 5.0
13 – 15 4.5
0 – 12 0.0 – 4.0

Cách tính điểm IELTS Writing

Bài thi IELTS Writing bao gồm 2 phần thi: Writing Task 1 và Writing Task 2. Task 1 chiếm ⅓ tổng số điểm, task  2 chiếm ⅔ tổng số điểm.

Cách tính điểm Writing IELTS dựa trên công thức sau: [Task 1 + (Task 2 x 2)]/ 3.

Tiêu chí để đánh giá bài thi Writing như sau:

 • Task Achievement: Mức độ hoàn thành bài thi (25% tổng điểm bài thi).
 • Coherence and Cohesion: Sự liên kết giữa các câu và đoạn văn (25% tổng điểm bài thi).
 • Lexical Resource: Sử dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh, đa dạng, phong phú (25% tổng điểm bài thi).
 • Grammar: Ngữ pháp đúng và thể hiện được năng lực Anh ngữ (25% tổng điểm bài thi).

Tham khảo thang điểm IELTS Writing:

Điểm quy đổi Task Achievement Coherence and Cohesion Lexical Resource Grammar
8.0 – 9.0 Tiếp cận hiệu quả mọi vấn đề và câu hỏi của đề bài.

Thể hiện rõ ràng quan điểm xuyên suốt bài viết

Các ý phù hợp, được phát triển, mở rộng Logic và hỗ trợ cho nhau.

Bố cục hợp lý, chia đoạn logic

Sử dụng thành thạo các từ nối để liên kết câu và đoạn văn.

Đại từ thay thế sử dụng chính xác.

Vốn từ đa dạng và chính xác.

Sử dụng tốt, thành thạo từ ngữ học thuật.

Rất ít sai lỗi chính tả.

Sử dụng đa dạng các cấu trúc câu phức tạp và gần như không có lỗi sai.
7.0 Tiếp cận mọi vấn đề và câu hỏi của đề bài.

Thể hiện rõ ràng quan điểm xuyên suốt bài viết

Các ý phù hợp, được phát triển nhưng thiếu lý lẽ, dẫn chứng hoặc chưa rõ ràng.

Bố cục Logic, chia đoạn tốt.

Có luận điểm chính ở mỗi đoạn văn.

Sử dụng đa dạng từ nối nhưng chưa hoàn toàn chuẩn xác.

Sử dụng đại từ thay thế tốt.

Vốn từ đa dạng, tương đối chính xác, có từ ngữ học thuật.

Khả năng kết hợp và sử dụng từ ngữ tốt.

Đôi chỗ có lỗi sai chính tả hoặc dùng từ chưa chính xác.

Có nhiều cấu trúc câu phức tạp, đa dạng.

Khả năng kiểm soát ngữ pháp tốt, đôi chỗ còn ngắt nghỉ chưa phù hợp hoặc có lỗi sai ngữ pháp nhỏ.

6.0 Có tiếp cận đến vấn đề đặt ra trong đề bài.

Thể hiện tốt được quan điểm rõ ràng

Các ý phù hợp nhưng chưa phát triển đầy đủ hoặc bị trùng lặp.

Bố cục thông tin rõ ràng, chia đoạn Logic.

Sử dụng từ nối liên kết hiệu quả nhưng có một vài lỗi.

Có đại từ thay thế nhưng vẫn chưa rõ ràng.

Vốn từ đa dạng, có từ ngữ học thuật nhưng chưa hoàn toàn chính xác.

Diễn đạt rõ ràng nhưng còn mắc lỗi sai chính tả.

Có sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp.

Diễn đạt rõ ràng nhưng còn mắc các lỗi về ngữ pháp và ngắt nghỉ câu.

5.0 Không hoàn thành đủ yêu cầu đề bài hoặc đi đúng hướng nhưng chưa đề cập đến vấn đề cụ thể,

Có quan điểm nhưng chưa rõ ràng, phần lập luận có những ý không liên quan.

Có bố cục thông tin, chia đoạn còn hạn chế.

Từ nối không phù hợp hoặc còn nhiều lỗi.

Bài viết bị lặp từ nhiều.

Vốn từ hạn chế, có lỗi sai chính tả hoặc dùng từ chưa chính xác. Chỉ sử dụng được cấu trúc câu đơn giản.

Còn lỗi ngữ pháp và cách ngắt nghỉ câu.

Cách chấm điểm bài thi IELTS Speaking

Giám khảo sẽ chấm điểm bài thi IELTS Speaking dựa trên 4 tiêu chí sau:

 • Fluency and Coherence: Tính lưu loát và kết nối của bài nói (25% tổng điểm bài thi).
 • Pronunciation: Cách phát âm (25% tổng điểm bài thi).
 • Lexical Resource: Khả năng sử dụng vốn từ (25% tổng điểm bài thi).
 • Grammar: Khả năng sử dụng ngữ pháp (25% tổng điểm bài thi).

Tham khảo bảo bảng dưới đây để quy đổi điểm Speaking ra thang từ 0.0 đến 9.0:

Điểm IELTS Speaking Fluency and Coherence Pronunciation Lexical Resource Grammar
9.0 Nói trôi chảy, có thể tự điều chỉnh và ít có sự lặp lại. Phát âm dễ nghe, sử dụng ngữ điệu linh hoạt và có cách phát âm tinh tế. Vốn từ vựng đa dạng, sử dụng chính xác và linh hoạt, tự nhiên. Sử dụng đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên, tạo ra bố cục bài viết Logic và nhất quán.
8.0 Nói trôi chảy, đôi khi bị lặp lại nhưng chủ đề phát triển phù hợp và mạch lạc. Phát âm dễ nghe, thỉnh thoảng bị mất âm hoặc nuốt âm nhưng vẫn duy trì được sự linh hoạt khi nói. Vốn từ vựng rộng rãi, dễ hiểu, sử dụng linh hoạt.

Biết dùng thành ngữ một cách khéo léo, phù hợp với hoàn cảnh.

Cấu trúc ngữ pháp đa dạng, linh hoạt và chỉ bị mắc một số lỗi không quan trọng.
7.0 Nói dài nhưng bài nói chưa có sự gắn kết, còn bị lặp lại ý nhưng vẫn có sự kết nối nhất định. Phát âm tương đối dễ nghe nhưng vẫn có từ vựng phát âm sai. Vốn từ đa dạng, sử dụng linh hoạt, có dùng một số từ ít phổ biến. Cấu trúc ngữ pháp phức tạp, có tính linh hoạt và các lỗi ngữ pháp mắc phải đều không quá quan trọng.
6.0 Sẵn sàng nói những câu dài nhưng đôi khi mất đi sự gắn kết hoặc còn bị vấp. Từ nối không phải lúc nào cũng phù hợp. Phát âm tương đối dễ nghe, có sự kiểm soát trong cách phát âm nhưng vẫn còn phát âm sai, bị mất âm, nuốt âm. Sử dụng vốn từ linh hoạt và đúng ngữ cảnh, đủ để giao tiếp trong thời gian dài. Đan xen giữa cấu trúc câu đơn giản và cấu trúc câu phức tạp.

Còn mắc các lỗi về ngữ pháp nhưng không gây ra hiểu nhầm về nghĩa.

5.0 Có sự duy trì bài nói nhưng nói khá chậm, bị lặp lại ý nhưng về cơ bản vẫn trôi chảy. Phát âm chưa rõ ràng và còn hạn chế trong việc sử dụng ngữ điệu. Nói được các chủ đều quen thuộc nhưng chưa sử dụng được từ ngữ linh hoạt. Ngữ pháp đơn giản, chính xác và hợp lý. Không sử dụng được cấu trúc ngữ pháp phức tạp.

Thang điểm IELTS Overall và cách làm tròn chuẩn

Điểm bài thi IELTS là điểm trung bình cộng của cả bốn kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing. Công thức tính điểm như sau: (Listening + Reading + Speaking + Writing)/4. Tuy nhiên bạn có thể gặp vấn đề điểm lẻ như lẻ 0.25 và lẻ 0.75.

Vậy quy tắc làm tròn điểm bài thi IELTS là gì?

Quy tắc được cả thế giới thống nhất để làm tròn điểm IELTS như sau:

 • Số lẻ nhỏ hơn 0.25 sẽ làm tròn xuống 0.0.
 • Số lẻ lớn hơn 0.25 và nhỏ hơn 0.5 sẽ được làm tròn lên 0.5.
 • Số lẻ lớn hơn 0.5 và nhỏ hơn 0.75 sẽ làm tròn xuống 0.5.
 • Số lẻ lớn hơn 0.75 và nhỏ hơn 1.0 thì làm tròn lên 1.0.

Một số lợi ích khi sở hữu band điểm IELTS cao

Sở hữu bằng IELTS mở ra nhiều cơ hội học tập và làm việc cho thí sinh, đặc biệt nếu bạn có một tấm bằng IELTS band điểm cao. Thí sinh có điểm số IELTS cao sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT và nâng cao khả năng xét tuyển ở một số trường Đại học.

Việc sở hữu band điểm IELTS cao, giúp bạn mở ra cơ hội với các công việc yêu cầu năng lực sử dụng tiếng Anh tốt. Chẳng hạn bạn có thể làm giáo viên dạy IELTS hoặc làm trong các tập đoàn đa quốc gia.

The Forum đã giới thiệu với bạn những thông tin cơ bản về thang điểm IELTS cũng như cách tính điểm IELTS overall mới nhất 2023. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình chuẩn bị ôn luyện thi IELTS thật hiệu quả.

Bài viết liên quan

thi ielts để làm gì
Học IELTS để làm gì? 11 Lợi ích của việc học IELTS bạn nên biết

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay thì tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng đến mức dù bạn không tìm hiểu nhiều cũng ít nhất một lần biết đến chứng chỉ IELTS. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi Học IELTS để làm gì? Bằng IELTS 6.5, 7.0, 8.0 làm được […]

nên thi ielts vào tháng mấy đề dễ
Nên thi IELTS vào tháng mấy? Thời điểm thi IELTS tốt nhất trong năm

Nên thi IELTS vào tháng mấy thì đề dễ, không nên thi thời điểm nào là những câu hỏi thường gặp với nhiều bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi sau một thời gian dài ôn luyện.  Cũng như việc lên kế hoạch cho ôn luyện hiệu quả, thì việc  lựa chọn ngày thi IELTS […]

hướng dẫn đăng kí thi ielts
Cách đăng ký thi IELTS chính thức tại Việt Nam năm 2023

Taị Việt Nam, hiện nay chỉ có 2 đơn vị là Tổ chức giáo dục quốc tế IDP và Hội đồng Anh British Council được phép ủy quyền tổ chức và cấp chứng chỉ cho bài thi này. Vậy thi IELTS ở đâu và cách đăng ký thi IELTS chi tiết như thế nào? Cùng […]

nên chọn thi ielts trên máy tính hay trên giấy
Nên thi IELTS trên máy tính hay trên giấy? Những lưu ý bạn cần nắm

Hình thức thi IELTS trên máy tính được áp dụng vào năm 2017 tại hai tổ chức IDP và BC ngày càng được các bạn học viên quan tâm khi đặt lên bàn cân so sánh với trải nghiệm thi IELTS trên giấy. Vậy hai hình thức thi này có những điểm gì khác nhau […]

Có nên học IELTS sớm không?
Nên học IELTS từ lớp mấy? Độ tuổi học IELTS phù hợp nhất

IELTS là một trong những chứng chỉ tiếng Anh được đánh giá cao và sử dụng thông dung nhất tại Việt Nam hiện nay, dẫn đến nhu cầu học và luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế  này ngày càng được quan tâm chú trọng. Vậy nên học IELTS từ lớp mấy là thích hợp? […]

cấu trúc đề thi ielts 2023
Cấu Trúc Đề Thi IELTS Chi Tiết 4 Kỹ Năng – Format Đề IELTS 2023

Nắm vững cấu trúc đề thi IELTS chi tiết 4 kỹ năng chính là bước khởi đầu vô cùng quan trọng nhằm giúp bạn chuẩn bị tốt hơn trong quá trình làm bài thi. Vậy quy trình làm bài thi IELTS diễn ra sẽ như thế nào? thời gian làm bài thi IELTS chi tiết […]

Tư vấn miễn phí

  KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

  BÀI NỔI BẬT

  nên thi ielts vào tháng mấy đề dễ
  Nên thi IELTS vào tháng mấy? Thời điểm thi IELTS tốt nhất trong năm

  Nên thi IELTS vào tháng mấy thì đề dễ, không nên thi thời điểm nào là những câu hỏi thường gặp với nhiều bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi sau một thời gian dài ôn luyện.  Cũng như việc lên kế hoạch cho ôn luyện hiệu quả, thì việc  lựa chọn ngày thi IELTS […]

  16/01/2023

  trang web test tiếng anh
  Top 6 Website test Tiếng Anh Online – Kiểm tra trình độ Anh Văn miễn phí

  Việc kiểm tra trình độ Tiếng Anh của bản thân đang ở cấp độ nào là bước đầu tiên và rất quan trọng giúp các bạn bắt đầu xây dựng một lộ trình học phù hợp và hiệu quả nhất. Tiếng Anh của bạn hiện đang ở trình độ nào? The Forum sẽ giới thiệu […]

  04/01/2023

  thi ielts để làm gì
  Học IELTS để làm gì? 11 Lợi ích của việc học IELTS bạn nên biết

  Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay thì tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng đến mức dù bạn không tìm hiểu nhiều cũng ít nhất một lần biết đến chứng chỉ IELTS. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi Học IELTS để làm gì? Bằng IELTS 6.5, 7.0, 8.0 làm được […]

  17/01/2023

  cách tự học ielts writing
  Lộ trình tự học IELTS Writing tại nhà từ 0 – 7.0 cho người mới bắt đầu

  Tự học IELTS Writing cho người mới bắt đầu như thế nào cho hiệu quả? Viết là một trong bốn kỹ năng cơ bản của một bài thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế IELTS và để có thể đạt được một band điểm cao như kỳ vọng, thí sinh cần trải qua một quá […]

  05/01/2023

  CÁC KHOÁ HỌC IELTS TẠI TFC

  Khóa học Luyện Thi SAT

  The Forum sở hữu phương pháp đào tạo chuyên biệt giúp cải thiện điểm SAT của học viên lên đến 1500+

  07/03/2022

  Khóa học Luyện Thi IELTS

  Giải pháp tiên phong giúp học sinh vừa học Trực Tiếp vừa học Trực Tiếp. Bên cạnh đó, hệ thống Thi Thử IELTS Online cũng giúp học sinh có thể luyện tập tại nhà.

  07/03/2022

  Khóa học Online Ghi hình sẵn

  Giải pháp tiên phong giúp học sinh vừa học Trực Tiếp vừa học Trực Tiếp. Bên cạnh đó, hệ thống Thi Thử IELTS Online cũng giúp học sinh có thể luyện tập tại nhà.

  15/03/2022

  Tiếng anh Trẻ em và Thanh thiếu niên

  Xây dựng nền tảng Tiếng Anh vững chắc, chuẩn đầu ra theo chứng chỉ Cambridge

  07/03/2022